Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Levende Agrifood Ketens

 

Welkom op de website Levende Agrifood Ketens van Rijnconsult en Inholland. Deze site dient ter ondersteuning van en aanvulling op het boek Levende Agrifood Ketens.

 

Ketensamenwerking is actueler dan ooit en ondernemers zien onverminderd het perspectief en de noodzaak ervan. Vanuit de consument, klant en markt gezien maar zeker ook vanuit het besef dat ketensamenwerking onmisbaar is voor de transitie naar een duurzamer voedsel – en groen productie.

 

Dat stelt nieuwe eisen aan de visie, kennis en vaardigheden van managers en medewerkers van alle schakels in de agrifoodketen en aan de opleiding van studenten. Dat zijn dan ook belangrijke doelgroepen van deze site.

 

Het doel van de site is vierledig. In de eerste plaats biedt hij statische informatie over aanpakken en modellen die gebruikt kunnen worden bij ketenontwikkeling. Daarnaast zullen regelmatig actuele cases worden opgenomen ter inspiratie. Ook dient de site als platform om nieuws en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Tot slot bevat de site informatie over de dienstverlening van Rijnconsult en Inholland met betrekking tot ketensamenwerking.

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool